Przejdź do treści

Polityka prywatności w Mediach Społecznościowych

Polityka Prywatności dotycząca profili w mediach społecznościowych

w BIERANOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

W ramach naszych działań marketingowych prowadzimy profile na portalach:

 • Facebook
 • Instagram
 • Linkedin
 • TikTok

 

Uprzejmie informujemy, iż każdy z w/w mediów społecznościowych ma własną politykę dotyczącą sposobu przetwarzania i ochrony danych osobowych. Jeśli posiadają Państwo jakiekolwiek wątpliwości lub pytania dotyczące wykorzystania danych osobowych przez w/w portale, przed ich użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z polityką prywatności danego serwisu. Poniżej znajdą Państwo pomocne informacje i linki w tym zakresie.

 

Platforma społecznościowa Facebook i Instagram dostarczana jest przez Meta Platforms, Inc, adres siedziby
1 Hacker WayMenlo Park, California 94025.  Administruje on całościowo strukturą IT Facebooka i pozostałych powiązanych platform i technologii  (Instagram, Messenger, WhatsApp, Oculus, Workplace, Portal, Novi).

Informacje na temat przetwarzania danych na tych platformach dostępne są pod adresem https://www.facebook.com/privacy/policy

 

Serwis LinkedIn dostarczany jest przez LinkedIn Corporation, z siedzibą  1000 W Maude , Sunnyvale, CA 94085, US, należy do grupy Microsoft.  Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez serwis dostępne są pod adresem Polityka ochrony prywatności LinkedIn.

 

Współadministratorami danych użytkowników TikTok mieszkających na terenie EOG, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii są  TikTok Technology Limited, spółka irlandzka („TikTok Ireland”) oraz TikTok Information Technologies UK Limited („TikTok UK”), spółka brytyjska.  Informacje na temat przetwarzania danych przez Tik Tok  dostępne są pod linkiem  https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=pl

 

Informujemy, że za prowadzenie firmowych fanpage’y BIERANOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, odpowiedzialność ponosi administrator danych, którym jest: BIERANOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Al. Jana Pawła II 127, 85-140 Bydgoszcz; Numer KRS 0001010743; NIP 9532772446. Zapewniamy, że działanie naszych fanpage’y jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminach wymienionych mediów społecznościowych.

 

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pomocą:

 • : 52 320 56 50,
 • e-mail: salon@bieranowski.pl,
 • korespondencji tradycyjnej: Al. Jana Pawła II 127, 85-140 Bydgoszcz.

 

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem e-mail : inspektor@kiodo.pl.

 

W ramach działalności promocyjnej, Administrator gromadzi i przetwarza część danych udostępnianych mu przez użytkowników Facebooka, Instagrama, LinkedIn i TikTok.

 

Administrator przetwarza dane osobowe osób, które w mediach społecznościowych BIERANOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w szczególności:

 • dokonały subskrypcji strony/konta BIERANOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ poprzez kliknięcie ikony „Lubię to”, „Obserwuj”, „Udostępnij” lub „Subskrybuj” itp.;
 • wykonały reakcję na stronie/kanale BIERANOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  w serwisach społecznościowych np. poprzez kliknięcie „lubię to”, „skomentuj”, „udostępnij”, „zapisz post”, „podaj dalej” itp.;
 • wysłały wiadomość prywatną do administratora serwisów społecznościowych BIERANOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ poprzez funkcję „wyślij wiadomość”.

 

 

 

Poprzez funkcjonowanie naszych fanpage’y zbieramy i przetwarzamy w szczególności następujące dane osobowe:

 • identyfikator (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko lub nick);
 • zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać wizerunek Użytkownika);
 • inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage- użytkownik, które otrzymujemy w wyniku podejmowanych przez Użytkownika aktywności na naszych profilach. Przekazywanie nam tych zdjęć jest całkowicie dobrowolne.
 • treść komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikacje (w rozmowach tych często Użytkownicy podają nam swój adres e-mail, numer telefonu, otrzymujemy także opis, który Użytkownik zawiera w związku z okolicznościami naszej korespondencji).

 

Ponadto, BIERANOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ma dostęp do zbiorczych statystyk prowadzonego profilu (takich jak liczba obserwujących fanpage/profil, wiek i płeć użytkowników wraz z podziałem procentowym wśród obserwujących, nazwy miast i państw z których obserwują użytkownicy z podziałem procentowym, zasięg fanpage’a/profilu oraz poszczególnych postów, liczba polubień i reakcji, liczba komentarzy i udostępnień, liczba kliknięć w link oraz zbiorczych i zanonimizowanych raportów dotyczących kampanii prowadzonych za pomocą samoobsługowego systemu reklam).

 

Zwracamy uwagę, że BIERANOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych użytkowników fanpage’a przez Administratorów tych  serwisów, w tym w szczególności za dane osobowe zamieszczone na profilach Użytkowników. BIERANOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie ma dostępu do tych informacji, niemniej jednak, prowadząc swoje profile w mediach, jest wraz z właścicielami tych portali współadministratorem danych i ponosi odpowiedzialność za te dane osobowe, które zostały zamieszczone na fanpage’ach BIERANOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ lub przesłane do nas w związku z jego prowadzeniem.

 

Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z Użytkownikami są przetwarzane tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność. Aktywność Użytkowników związana z korzystaniem z naszych fanpage’y nie będzie archiwizowana poza serwisami, chyba, że będzie to konieczne w celach dowodowych. Przetwarzanie danych osobowych  na naszych fanpage’ach odbywa się w oparciu o następujące podstawy prawne:

 • 6 ust. 1 lit. a RODO czyli w oparciu o zgodę, którą Użytkownika wyraża kierując do nas zapytanie na profilu,
 • 6 ust. 1 lit. b RODO czyli w związku z zainteresowaniem naszymi produktami i usługami – chęcią zawarcia z nami umowy,
 • 6 ust. 1 lit. f RODO w oparciu o nasz uzasadniony interes, którym może być na przykład przesłanie Użytkownikowi komunikatu o produkcie, promocji, którym Użytkownik jest / możecie być zainteresowany lub w celu dochodzenia roszczeń.

 

Informujemy, że dane znajdujące się na serwerach mediów społecznościowych przetwarzane są w krajach trzecich, w tym w USA, na zasadach opisanych w politykach prywatności tych serwisów.

 

Dane osobowe przetwarzane na profilach BIERANOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ mogą być przekazywane:

 1. podmiotom uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (Urzędy, Organy ścigania),
 2. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie BIERANOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w związku ze współpracą, w tym zwłaszcza dostawcom usług IT, usług marketingowych i sprzedażowych, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

 

Informacje na temat Użytkowników, które posiadamy w wiadomościach będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub do momentu zakończenia współpracy, jeśli do takiej dojdzie. W przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Użytkownika komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora lub administratora. Dane osobowe gromadzone przez właścicieli portali tj. historia wpisów, historia aktywności, w tym historia aktywności w komunikatorach, podlega retencji na zasadach określonych regulaminami tych platform.

 

Na podstawie przepisów RODO, każdy Użytkownik posiada następujące prawa w zakresie danych osobowych:

 • dostępu do treści swoich danych,
 • prawo do uzyskania ich kopii(jeśli będzie istniała taka możliwość),
 • prawo do ich sprostowania,
 • prawo do usunięcia,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia (jeśli będzie istniała taka możliwość).
 • prawo do wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia naruszenia przez nas przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

W przypadku jakichkolwiek żądań dotyczących wizerunku prosimy o wskazanie konkretnego zdjęcia/zdarzenia.

 

Nawiązanie jakichkolwiek relacji pomiędzy administratorem a Użytkownikiem danego portalu jest w pełni dobrowolne. Każdy Użytkownik ma możliwość nawiązania kontaktu z BIERANOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ bezpośrednio, poza prowadzonymi mediami społecznościowymi.

 

Użytkownik zawsze może wycofać swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym do profilowania.

Aktualizacja dnia 13.07.2023 r.

Potrzebujesz pomocy?